Üdvözöljük az ezred honlapján!

Bejelentkezés

Közösség

A szerződéses katonává válás folyamata:


1. Tájékoztató (Toborzó- és érdekvédelmi iroda)
2. Regisztráció, jelentkezés (Toborzó- és érdekvédelmi iroda)
3. Alkalmassági vizsgálat (Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ alkalmasság vizsgáló intézet)
4. Bevonulás és szerződéskötés (Kiképző központ)
5. Katonai alap- és szakkiképzés (Kiképző központ)
6. A szolgálat teljesítése a saját katonai szervezetnél

 

Jelentkezés és információ:

  • - Az állandó lakcím szerint illetékes Toborzó és Érdekvédelmi Irodánál, vagy Központnál,
  • - Győr-Moson-Sopron megyeiek esetében:
    • Magyar Honvédség Nyugat-Magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság  Toborzó és Érdekvédelmi Iroda – Győr

A felvétel egészségi, pszichikai alkalmasság vizsgálatból, fizikai állóképesség felmérésből és személyi beszélgetésből áll. A felmérésre Budapesten, a Magyar Honvédség Egészségvédelmi Intézetében kerül sor.

Aki az előírásoknak minden vonatkozásban megfelel, azzal tiszt esetében a Honvéd Vezérkar főnöke, tiszthelyettes esetében a Honvédelmi Minisztérium személyzeti főosztály vezetője, legénységi állományúak esetében az alakulat parancsnoka – mint munkáltató – köti meg a szerződést.
A szükséges feltételek megléte esetén a jelentkező és a munkáltatói jogkört gyakorló parancsnok a szolgálati viszony létesítéséről írásbeli megállapodást köt. A szerződéskötéskor legfeljebb 6 hónapig tartó próbaidő köthető ki. A szerződés tartalmazza a szerződéses katona szolgálati beosztását, rendfokozatát, a szolgálatteljesítés helyét, a vállalt szolgálati időt, a szolgálat kezdőnapját, továbbá az illetményt (fizetést), valamint az egyéb juttatásokat és ellátásokat.
Az állomány tagja a próbaidő alatt a törvény szerinti illetményre, a 126. § (3) bekezdése szerinti lakhatási támogatásra, elhelyezésre, valamint a szolgálat teljesítéséhez szükséges egyéb ellátásra jogosult. A próbaidő alatt a szerződést mindkét fél indoklás nélkül, azonnali hatállyal felbonthatja. Ha a szolgálati viszony a próbaidő alatt szűnt meg, az állomány tagja elveszti a próbaidős rendfokozatát, és köteles a kapott ruházati és egyéb felszerelési tárgyakat visszaadni.

A sorkatonai szolgálatot nem teljesített, illetve katonai végzettséggel nem rendelkező szerződéses szolgálatot vállalók részére kötelező a katonai alapképzettség megszerzése. A tiszti és tiszthelyettesi szolgálatot vállalók a szolgálatteljesítés megkezdése után legkorábban induló 6 hetes, a katonai végzettséggel nem rendelkezők részére induló tanfolyamra kerülnek beiskolázásra, ez gyakran még a próbaidő alatt, de 1 éven belül bekövetkezik. Tisztek részére Budapesten a ZMNE állományában, tiszthelyettesek részére Szentendrén a KPTSZI állományában kerül sor az oktatásra.  Legénységi állomány esetében a szolgálatteljesítés 3 hónapos katonai alapkiképzéssel indul  Szentendrén, a Központi Kiképző Bázison, és csak a kiképzést követően jelennek meg az alakulatnál szolgálatteljesítésre.

A szolgálat első félévében a szerződéses katona a törvény előírásainak megfelelően köteles elsajátítani a beosztása ellátásához szükséges katonai, szakmai ismereteket. Az emelt szintű alapkiképzésre – a régebben sorozott állományúként katonai szolgálatot teljesítettek részére is – 2006-tól a Szentendrei Kiképző Központban, a felvételt követően kerül sor. Az alapkiképzést végrehajtott állományt a szakbeosztásokra az illetékes parancsnokság külön program alapján készíti fel és vizsgáztatását is megszervezi.

A szerződéses szolgálat időtartama közös megállapodással meghosszabbítható. A szerződéses szolgálati idő együttes tartama nem haladhatja meg tiszti, zászlósi és tiszthelyettesi beosztásban a 20 évet, legénységi beosztás esetén a 15 évet.

A szerződéses legénységi állományba felvett, rendfokozattal nem rendelkező katona a próbaidő leteltéig honvédként teljesít szolgálatot. A további előléptetés lehetőségeit a szolgálati törvény határozza meg.
A szerződéses katona kérheti hivatásos állományba vételét, ha rendelkezik az előírt feltételekkel.

 

Vissza