mist s

palyfelv

kub s 

A megbeszélés résztvevői

 

Technikai megbeszélések a légvédelmi rakétaezrednél

Háromoldalú, magyar-cseh-francia légvédelmi rakéta technikai megbeszéléseknek adott otthont a 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred december 13-án. Az egyeztetések fő célkitűzése a légvédelmi rakétafegyverzet, valamint a kapcsolódó vezetési és irányítási rendszerek modernizációja területén tett erőfeszítések megismertetése volt.

 

 

A megbeszéléseken a házigazda szerepet betöltő légvédelmi rakétaezred, a Honvéd Vezérkar, valamint a szervező Összhaderőnemi Parancsnokság képviselőin kívül a francia többségű MBDA, valamint a cseh Retia hadiipari vállalatok szakemberei vettek részt.

A rendezvényt a házigazda szerepköréből Könczöl Ferenc alezredes, parancsnokhelyettes nyitotta meg és az ezred vezetése, valamint teljes személyi állománya nevében köszöntötte aRACCOS vezetési rendszer jelenlévőket. A megnyitót követően a szervező Összhaderőnemi Parancsnokság képviseletében Kristóf Zoltán alezredes, kiemelt főtiszt ismertette a napirendet, majd Somogyi Péter őrnagy színvonalas prezentációban mutatta be a Magyar Honvédség egyetlen légvédelmi rakétaegységét. A prezentáció során az őrnagy úr az ezred rendeltetése, felépítése és teljesített feladatai mellett kitért a szervezet fegyverzeti és vezetési eszközein az elmúlt közel egy évtized során végrehajtott technikai modernizáció főbb lépéseire, valamint a szövetségi integráció érdekében tett erőfeszítéseinek ismertetésére.

Ezt követően a cseh Retia hadiipari vállalat szakértői vették át a szót és tartalmas, mindenre kiterjedő előadásaikban mutatták be a légvédelmi rakéta és radartechnika területen elért modernizációs és technikai fejlesztési eredményeiket. A résztvevők élénk érdeklődést mutattak a cseh fejlesztésű RACCOS (Retia Advanced Command and Control System) légvédelmi rakéta vezetési/irányítási rendszer iránt. Szintén számos újdonságról számoltak be a szomszédos, eltérő rendszerben működő légvédelmi rakéta- és tüzérrendszerek kis magasságú légi helyzetkép-cseréjének érdekében kifejlesztett illesztőegység, az ún. LLAPI (Low Level Air Picture Interface) technikai megvalósításának cseh útjáról.

A megbeszélések csúcspontjául szolgáló tájékoztatók azonban még hátravoltak. Először a Retia vállalat mutatta be az elmúlt évtized első felében az SA–13 Gopher (Sztrela–10), valamint ennél is mélyebben az SA–6 Gainful (KUB) légvédelmi rakétafegyverzeteken végrehajtott modernizációt.

Aspide 200 KUB indítóállványon(Mint azt korábban már hírül adtuk, a cseh Retia vállalat fő profilját a C4I – Command, Control, Communication, Computer & Intelligence – rendszerek, radarberendezések, képalkotó és feldolgozó eszközök, légi irányítási eszközök, valamint szimulátor-berendezések fejlesztése és gyártása képezték. A magyar KUB eszközök lengyelországi modernizációjával egyidejűleg a vállalat már hajtott végre modernizációs lépéseket a cseh KUB légvédelmi rakétaeszközökön – szinte teljes mértékben kicserélve a felderítő és rávezető radarberendezés elektronikáját, az alávilágító rendszer elemeit, valamint ellátta a berendezést korszerű kommunikációs rendszerekkel, illetve munkahelyekkel – a szerk. kiegészítése)

Azt követően az MBDA nemzetközi hadiipari konzorcium képviselőivel közösen tartott tájékoztatón ismertették a több kelet-európai országban is üzemeltetett KUB légvédelmi rakétafegyver rendszerben tartása érdekében kifejlesztett megoldást, az MBDA által gyártott Aspide 2000 félaktív önrávezetésű légvédelmi rakéta integrációját a szovjet rakétarendszerbe. Első alkalommal az International Exhibition of Defence and Security Technologies 2011 (IDET 2011) nevű védelmi kiállításon lépett a nyilvánosság elé a francia MBDA és a cseh Retia  egy olyan megoldással, amely három Aspide 2000 rakétát telepített és integrált KUB indítóállványokra. A fejlesztés, amely a prezentáció során elmondottak szerint lényegesen olcsóbb, mint bármely egyéb vásárlási megoldás, az eredeti szovjet típusszámozást követve a 2K12 KUB CZ elnevezést kapta. A rendszer az Aspide 2000 rakéták integrálását követően is a minden idős, kis hatótávolságú rendszer kategóriában maradt, hatótávolsága túllépi a 23-25 km-t, és képes maximum 1,8 Mach sebességgel repülő légi célok megsemmisítésére 25 métertől 12 000 méterig terjedő magassági tartományban. Aspide 2000 indítása SPADA 2000 rendszerrel

A mostani közös fejlesztési tevékenység oly módon oszlik meg a két résztvevő között, hogy a rakétát és a hozzá kapcsolódó know-how-t az MBDA, míg a fegyverzeti eszközökön szükséges módosításokat a Retia biztosítja. A rakétákról, valamint a kapcsolódó logisztikai kiszolgálási követelményekről az MBDA rakétatechnikai szakértője, Roberta  De Lisi adott tájékoztatást. Az integráció technikai kivitelezéséről túl sok adat egyelőre nem áll rendelkezésre, azonban nyilvánvaló, hogy indítóállványonként három konténerezett Aspide 2000 rakéta integrálása történt a KUB indítóállványára. A rakéta maga az Aspide Mk.1 földi indítású változata, félaktív önrávezetési rendszerrel rendelkezik (hasonlóan a KUB-hoz) és az olasz Spada rendszerbe már korábban integrálásra került (SPADA 2000). A rakéta fejlett rávezetési rendszerrel, valamint aktív és passzív zavarvédelemmel rendelkezik. A fejlesztés sorsát illetően jelenleg csupán találgatások folynak, konkrét megrendelésekről még nem szólnak a hírek és a vállatok képviselői sem tudtak beszámolni, de ennek elsősorban  az az oka, hogy most fejezik be a szükséges dokumentációk kidolgozását és az eszközök csak ezt követően kerülhetnek a piacra.

Francia katona a MISTRAL 3-malAz alkalmat kihasználva Didier Philippe, az MBDA France rangidős igazgatóhelyettese adott információkat a MISTRAL 3 közeli hatótávolságú légvédelmi rakétáról, ami hamarosan piacra kerül. A számos paraméterében (pl. hatótávolság, önrávezető fej érzékenysége, zavarvédelem, hajtómű, technikai kiszolgálási igény radikális csökkentése) megerősített légvédelmi rakéta közvetlenül a fejlesztés befejezése után és a piaci megjelenése előtt áll.

A technikai megbeszélésekre jellemző nyitottság, a felmerült számos kérdés hűen tükrözte a téma aktualitását és főként azt, hogy az esemény elérte azt a kitűzött célt, amit az Összhaderőnemi Parancsnokság légvédelmi rakéta szakemberei Böcz Lajos alezredes vezetésével megfogalmaztak. A fegyvernem előtt álló kihívásokra adható potenciális válaszok egyikének megismerése érdekében szervezett megbeszélés nagy sikerrel zárult és bizonyította, hogy a fegyvernem szakemberei készek és képesek tenni a légvédelmi rakéta és tüzér szakmakultúra eredményeinek fenntartása, valamint a Magyar Honvédség légvédelmi oltalmazási képességeinek megőrzése, fejlesztése érdekében.

Könczöl Ferenc
2011.december 14.