mist s

palyfelv

kub s 

 

 

NEWFIP 2012 gyakorlatra készülnek a győri rakétások

Kecskemétre indulnak az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred katonái, hogy részt vegyenek a NEWFIP 2012 „IRON GUARD 3”  többnemzeti elektronikai hadviselés gyakorlaton. Az alakulat közel 70 fős személyi állománnyal és majdnem félszáz tételt számláló műszaki apparátussal képviselteti magát a 2012. évi fő feladatai egyikének tekintett eseményen.

 

A május 21-én kezdődő ötnapos légvédelmi gyakorlat célja felkészíteni a NATO Integrált Légvédelmi Rendszerének (NATINADS) részét képező nemzeti egységeket, alegységeket az elektronikai hadviselési technikák felismerésére és alkalmazására. Ennek megvalósítása érdekében a rakétások gyakorolják majd a földi telepítésű légvédelmi rendszerekkel szemben  alkalmazott ellenséges elektronikai ellentevékenységek felismerését, a felderítő radarok, továbbá a KUB és MISTRAL komplexumok által biztosított ellenrendszabályokat, eljárásokat, illetve nyilván nem maradhat el a zavaró és zavar fedezete alatt repülő légi célok ellen folytatott légvédelmi harctevékenység gyakorlása sem.

Ez valójában annyit jelent, hogy az
a Vezetési zászlóalj, valamint az 1. és  2. légvédelmi rakétaosztályok személyi állományából megalakított kontingensnek a magyar és szlovén légtérben is repülő Gripeneket, illetve Cobhameket kell felderítenie és követésbe vennie - egészen a fiktív célmegsemmisítésig. A műveletek végrehajtásakor azonban nem csak a kezelők jutnak szerephez, hanem az elemző-értékelő csoportra is komoly feladat hárul: biztosítania kell az objektív kontrollt a berendezésekben végzett tevékenység felett, feldolgozni a tapasztalatokat, továbbá javaslatot kell tenni a következő gyakorlati mozzanatra vonatkozóan.

A műveletek tökéletes teljesítése magas fokú együttműködést igényel a Magyar Honvédség - főként a Légierő - egyéb alakulataival is. Ennek megfelelően a gyakorlat során az elöljáró szerepét betöltő MH Légi Vezetési és Irányítási Központ iránymutatásával összhangban a csoportosítás összehangolja majd tevékenységét  mind az MH 54. Veszprém Radarezreddel, mind (a házigazda szerepét is betöltő) MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázissal. A sikeres feladatvégrehajtás, valamint az egyre ritkábban adódó közös kiképzési lehetőségek maximális kihasználása érdekében a laktanya falain belül zajló felkészülést, eligazítást és a technikai szemlét követően a kijelölt állomány már május 13-án megkezdi a kecskeméti repülőtérre történő áttelepülés.

A valós repüléssel, légvédelmi rakéta és radar alegységekkel végrehajtott légvédelmi rendszergyakorlatot természetesen nem csak hosszas előkészületek előzik meg, hanem nagy várakozások is, hiszen évente csak egyszer kínálkozik ilyen remek lehetőség a kiképzés során megszerzett elektronikai hadviseléssel kapcsolatos elméleti tudás gyakorlatba történő átültetésére, illetve a gyakorlati ismertetek elmélyítésére, készségszintre fejlesztésére. Ezzel tisztában vannak a győri katonák is, akik mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb hatékonysággal aknázzák ki a gyakorlatban rejlő szakmai lehetőségeket.

Győr, 2012. május 12.
Sályi Gergő őrm.
Fotó: Cseszreginé Csekei Judit szds.